Om oss

 

Lammhults Folkets Hus styrelse
Tillsatt vid extra årsmöte 25 augusti 2016

 

Ordförande

Gerhardt Borkowski

073-366 11 05
gerhardt@lammhultsfolketshus.com

 

Kassör

Krister Yngvesson

0472-26 04 50
krister@lammhultsfolketshus.com

 

Sekreterare

Annika Hallqvist

076-348 28 01
annika@lammhultsfolketshus.com

 

Övriga styrelsemedlemmar

Jessica Ekholm
Hans Falk
Ian Wennerholm
Ann-Sofie Nyrell
Lisbeth Johansson
Helga Solhäll

 

Suppleanter

Birgitta Johansson
Ingela Solhäll
Anette Svensson